sortowanie odpadów RADOMSKO

Przedsięborstwo Gospodarki komunalnej SP. z o.o.

Radomsko

Stara Droga 85, 97-500 RADOMSKO

Sektor w jakim działamy to szerokopojęta gospodarka komunalna

* PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA

* DYSTRYBUCJA WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

* MODERNIZACJA I BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH I WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

* BADANIA LABORATORYJNE WÓD, ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH

* SORTOWANIE ODPADÓW ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWANIE ODPADÓW PŁYNNYCH I STAŁYCH- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

* ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

* SELEKTYWNA ZBIÓRKA- ODPADY (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, BIO, ZIELONE)

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: EKOLOGIA
Branże: OCHRONA ŚRODOWISKA
Podział branżowy: Inne, Utylizacja odpadów
Miejscowość: RADOMSKO
Województwo: ŁÓDZKIE
Słowa kluczowe: gospodarka komunalna RADOMSKO, sortowanie odpadów RADOMSKO, odpady RADOMSKO, wywóz nieczystości RADOMSKO, przedsiębiorstwo komunalne RADOMSKO